Our Services

ด้านงานกลึง บริษัท ปทุมธนาเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความชำนาญในงานกลึง ด้วยประสบการ์ณกว่า 20 ปี เราได้ เปิดให้บริการในส่วนของงานกลึงดังนี้

   • กลึงชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกลหนัก
   • กลึงตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
   • กลึงตัดต่อเพลาทุกชนิด
   • กลึงเอวสวิง เรามีทีมช่างผู้มีประสบการณ์ และได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทชั้นนำในกลุ่มธุรกิจเครื่องจักรหนัก ในการซ่อมระบบต่างที่กล่าวมาข้างต้น

เรามีทีมช่างผู้มีประสบการณ์ และได้รับความไว้วางใจ
จากบริษัทชั้นนำในกลุ่มธุรกิจเครื่องจักรหนัก ในการซ่อมระบบต่างที่กล่าวมาข้างต้น

Our Customer
Machine
Machine
Machine

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษา สามารถติดต่อทางบริษัทได้โดยตรง Contact Us

Machine
Machine
Machine