Our Services

ทางบริษัทปทุมธนาเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้ให้บริการเกี่ยวกับงานเชื่อมในด้านต่างๆด้วยเครื่องเชื่อมและลวดเชื่อมที่มีคุณภาพ มีมาตราฐานเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทุกกลุ่มมาอย่างยาวนาน ในส่วนของงานบริการด้านงานเชื่อมทางเรามีบริการต่างๆมากมาย อาทิเช่น

  • เชื่อมคว้านรูสลักและบูช
  • เชื่อมตัดต่อเฟรมช่วงล่าง ในกรณีที่เฟรมเกิดความเสียหายหรือชำรุด
  • เชื่อมเสริมความแข็งแร็งของบูมและอาร์มของเครื่องจักรกลทุกประเภท  ในกรณีที่บูมหรืออาร์มเกิดความเสียหายหรือลูกค้าต้องการที่จะเพิ่มความยาวเพื่อการใช้งานที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
  • เชื่อมตัดต่อบุ๋งกี๋ รวมถึงเสริมความแข็งแรงของบุ๋งกี๋ อีกทั้งสามารถดัดแปลงบุ๋งกี๋ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า และงานเชื่อมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลทุกชนิด

เรามีทีมช่างผู้มีประสบการณ์ และได้รับความไว้วางใจ
จากบริษัทชั้นนำในกลุ่มธุรกิจเครื่องจักรหนัก ในการซ่อมระบบต่างที่กล่าวมาข้างต้น

Our Customer
Machine
Machine
Machine

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษา สามารถติดต่อทางบริษัทได้โดยตรง Contact Us

Machine
Machine
Machine